tisdag 26 mars 2019
  • :
  • :

4One – känns som lite deja vu

4one

4One, 4One Telekom, 4One Group, 4One Group Telekom – namnen är flera på denna aktör som sedan maj 2015 ringt upp och lurat företrädelsevis åldriga personer med en enskild firma.
Avsikten med det är att den uppringde tror att han/hon lyfter telefonluren och svarar som privatkonsument, medan 4One som är mycket medvetna om vad de gör och varför de gör det, ringer upp och förrädiskt lurar på personen ett mycket kostsamt företagsabonnemang.

Ja – du läser rätt: Denna åldriga person som lyfter sin privata telefonen blev helt plötsligt ett företag och förlorar sitt konsumentskydd och luras alltså in i ett avtal som inte har ångerrätt.
Att detta är avsikten från 4One tyder det stora antal klagomål och anmälningar på som duggar tätt sedan maj 2015.

Eller maj, det var då den första anmälan kom in till Konsumentverket, sedan har det bara ökat och är nu uppe i 78 stycken:

maj 1
juni 3
juli 11
augusti 12
september 34
oktober 17 (avser 1-6/10)

Den 30/9 publicerar SVT den första artikeln + inslag i såväl Aktuellt som Rapport och följs sedan av flera dagars granskning, där abonnemangsleverantör såväl som inkassobolag bryter med 4One.
Se SVT:s listning av 4One och Konsumentverket går ut och varnar för ”4One Telekom”, Konsumentministern vill ändra lagar, Och VD Mattias Grafström på Telekområdgivarna har på sina 17 år i branschen inte sett något så utstuderat och som skapar så höga kostnader för enskilda personer som det här.

SVT beskriver även i en artikel att branschen försökt sig på självsanering och nätägarna tillsammans med PTS (tillsynsmyndigheten) skrev en handlingsplan för att inte upplåta nät åt oseriösa aktörer.

Men det är så här att i en av de första publicerade artiklarna 30/9 som publicerades av SVT, så har 4One dels skjutit på att svara i 2 veckor och när man svarar så påstår man sig ha infört ”nolltolerans”

Men istället gasar man: 4One har alltså varit medvetna om granskningen sedan 15/9 och mellan 16/9-6/10 (dvs på 15 arbets-/veckodagar) lyckas man få inte mindre än 36 av deras totalt 78 anmälningar. och 5 av dem är deras sista dag 6/10 – märklig nolltolerans kan tyckas!

Utöver de 78 anmälningarna till Konsumentverket så har även 250 personer vänt sig till vägledningstjänsten Hallå konsument.

———-

Vad kan Konsumentverket komma att göra härnäst om 4One fortsätter? Jo, de kan hota med vite..

Och senast som Konsumentverket lämnade ett föreläggande med hot om vite, mot en motsvarande teleskojare var 2014-12-08 och då mot P-r-o Telecom Sverige Filial
Hur många anmälningar som föranledde det låter jag vara osagt, men vi kan vara överens om att det måste ha varit anmälningar som inkommit till myndigheten före 2014-12-08.

Genom att söka den här verksamheten på en tjänst som Solidinfo visar att fililalen har organisationsnummer 516408-9921 och genom att titta på Pro-Call’s hemsida så ser vi längst ner på sidan att det är ett överensstämmande organisationsnummer: 516408-9921

Med detta vill jag visa att det är samma verksamhet som fått det här föreläggandet – men hur har det gått då, har de slutat? Har anmälningarna avtagit?

Mja för det första är det svårt att få en snabb bild, eftersom Konsumenverket själva verkar ha svårt att ha en enhetlig benämning på verksamheten, men jag lyckas hitta följande:
(Och lägg märke på datumet för anmälan till Konsumentverket) 61 av verksamhetens totalt 81 anmälningar är alltså daterade EFTER Konsumentverkets föreläggande..och den sista så sent som i onsdags 2015-10-07

299393  Negativ avtalsbindning av telefonabonnemang  Pro Call  2015-10-07
299247  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2015-10-06
299231  Uppringd trots medlem i NIX-registret  Pro Call   2015-10-05
299224  Negativ avtalsbindning av telefoni  PRO Call   2015-10-05
299065  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Fri Telecom, Pro Telecom  2015-10-02
298843  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Telecom  2015-09-30
298047  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Telecom  2015-09-23
297759  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-09-21
296399  Negativ avtalsbindning av telefon  Pro Call  2015-09-02
296392  Negativ avtalsbindning av telefoni samt uppringd trots medlem i NIX-registret  Pro Telecom  2015-09-02
295668  Oskäliga avtalsvillkor för uppsägnng av telefonabonnemang  Pro Telecom   2015-08-21
295310  Uppringd trots medlem i NIX-registret  Pro Telecom  2015-08-17
294218  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-07-23
292440  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-06-24
292285  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-06-23
291973  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-06-17
291922  Negativ avtalsbindning, ingått avtal utan godkännande  Pro Telecom  2015-06-17
291317  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom   2015-06-09
2015/000678  290939  Negativ avtalsbindning av telefoni  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290938  Negativ avtalsbindning av telefoni  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290937  Otillbörlig marknadsföring vid telefonförsäljning  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290936  Vilseledande marknadsföring av telefoni  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290935  Negativ avtalsbindning av telefoni  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290934  Otillbörlig marknadsföring vid telefonförsäljning  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
2015/000678  290933  Vilseledande marknadsföring av telefoni  P-r-o Telecom Sverige Filial  2015-06-04
290717  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-06-01
290426  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call   2015-05-27
2015/000678  290389  Negativ avtalsbindning, ingått avtal utan godkännande  Pro Call   2015-05-26
2015/000678  290362  Uppringd trots medlem i NIX-registret  Pro Call  2015-05-26
2015/000678  290177  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call  2015-05-22
290112  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call  2015-05-21
2015/000678  290099  Negativ avtalsbindning, ingått avtal utan godkännande  Pro Call  2015-05-21
2015/000678  290092  Negativ avtalsbindning, flytt av abonnemang utan godkännande  Pro Call  2015-05-21
289797  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call  2015-05-15
289592  Negativ avtalsbildning av telefoni, uppgav sig ringa från Telia.  Pro Call   2015-05-12
289159  Vilseledande marknadsföring av fast telefoni  Pro Call   2015-05-05
2015/000678  289082  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-05-04
2015/000678  289069  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-05-04
2015/000678  289021  Negativ avtalsbindning av telefoni samt uppringd trots medlem i NIX-registret  Pro Call  2015-04-30
288884  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2015-04-29
288373  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2015-04-21
2015/000678  288172  Negativ avtalsbindning av telefoni, uppgav sig ringa från Telia  Pro Call   2015-04-17
288017  Negativ avtalsbindning, byte av teleoperatör utan kundens godkännande  Pro Call  2015-04-15
287875  Negativ avtalsbindning, ingått avtal utan godkännande  Pro Call  2015-04-14
287853  Ifrågasatt avtalsvillkor utan ångerrätt  Pro Call  2015-04-13
2015/000678  287842  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call   2015-04-13
2015/000678  287777  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-04-10
287774  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2015-04-10
287747  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2015-04-10
2015/000678  287148  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Telecom  2015-03-31
286662  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2015-03-23
286358  Oskäliga avtalsvillkor, utskick av faktura på avslutat abonnemang  Pro Telecom , JI Finance  2015-03-16
284998  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-02-23
284953  Negativ avtalsbindning, fakturerad för obeställd telefoni  Pro Call  2015-02-20
284928  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-02-20
283785  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Telecom  2015-02-05
282431  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2015-01-16
282430  Negativ avtalsbindning av telefoni, komplettering inkommen med dokid 283347  Pro Telecom  2015-01-16
281190  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2014-12-22
281184  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call  2014-12-22
281143  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2014-12-19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
280140  Negativ avtalsbindning av fast telefoni abonnemang  Pro Call  2014-12-04
279549  Vilseledande marknadsföring av telefonabonnemang  Pro Call  2014-11-26
279454  Vilseledande marknadsföring av telefoni  Pro Call  2014-11-24
279381  Negativ avtalsbindning av fast telefoni  Pro Call  2014-11-24
278657  Ifrågasatt marknadsföring av abonnemang  P-R-O Call   2014-11-11
278417  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro telecom  2014-11-06
272836  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom   2014-07-29
2014/000652  271425  Negativ avtalsbindning av telefoni samt överträdelse av Nix  Pro Telecom  2014-06-30
2014/000652  270878  Negativ avtalsbidning av telefoni  Pro Telecom   2014-06-23
2014/000652  270593  Ingått avtal utan godkännande  Pro Telecom   2014-06-16
270515  Debiterad för ej beställd telefonitjänst  Pro Telecom  2014-06-16
2014/000652  270457  Negativ avtalsbindning, debiterad för ej beställd telefontjänst  Pro Telecom   2014-06-13
2014/000652  270197  Negativ avtalsbindning efter telefonförsäljning av telefoni  Pro Telecom  2014-06-10
2014/000652  269478  Negativ avtalsbindning, byte av teleoperatör utan kundens godkännande  Pro Call   2014-05-23
2014/000652  269269  Byte av telefoperatör utan kundens medgivande  Pro Call   2014-05-20
2014/000652  269203  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Call   2014-05-19
269127  Negativ avtalsbindning av telefoni  Pro Telecom  2014-05-16
2014/000652  268957  Negativ avtalsbindning, byte av teleoperatör utan medgivande  Pro Call   2014-05-15
2014/000652  268856  Negativ avtalsbindning, byte av operatör utan godkännande  Pro Call   2014-05-13
2014/000652  267699  Negativ avtalsbindning, ingått avtal utan godkännande  Pro-Call , Pro Telecom  2014-05-06

———————-
Det är alltså samma verksamhet; Pro Call, Pro-Call , Pro Telecom och P-R-O Call och 298 dagar och 61 anmälningar senare, så fortsätter verksamheten och Konsumentverkets papperstiger skrämde inget vidare..
Men det kanske är svårt att veta vem eller få tag på dem bakom bolaget?
———————-

För det är ju ”bara” en filial till ett brittiskt bolag och då måste det ju finnas ett ”moderbolag” och jodå, filialens moderbolag heter PRO CALL TELECOM LIMITED Company number 08869251 och har den svenska filialens VD i styrelsen, men sedan är company secretary (Det maltesiska Callcenterbolaget Compello International Ltd) utbytt i januari 2015 mot en annan company secretary.

En representant för denna andra company secretary har idag kontaktat mig och låtit meddela att de uppmärksammats på mitt inlägg och har för avsikt att avsluta relationen med Pro Call.
Representanten önskade även att jag förtydligade att deras erbjudande till marknaden bygger på att tillhandahålla svenska och norska filialer till ”sovande” brittiska moderbolag, där de som tjänsteleverantör endast har en administrativ roll, utan juridiskt ansvar. Och att de inte har någon påverkan i hur deras filialkunder väljer att bedriva verksamheten.

 

Vad finns det då för likheter mellan PRO-Call och 4One?
Flera – dels går de under en lång rad olika snarlika namn; 4One har en handfull svenska bolag, men exempelvis är verksamhetens domännamn [4one.se] inte registrerad på något av de svenska bolagen, utan på

Kontakt-ID jannym2970-46848
Namn Jan Nyman
Företag 4One Grupp Limited
Organisationsnummer [GB]09254019
Innehavarens e-postadress kundtjanst@4one.se
Adressrad 1 c/o Suite 11, Penhurst House
Adressrad 2 352-356 Battersea Park Road
Adressrad 3 –
Postnummer SW11 3BY
Ort London
Land GB
Telefon +44.46855114111
Fax –
Kontakt skapad 2014-11-14
Kontakt senast ändrad –
Registrar City Network

Detta brittiska bolag 4One Grupp Limited har den svenska företrädare som VD.

Det är troligt att det kommer en fortsättning på det här inlägget.

Varningskollen

Varningskollen

Jag som skriver, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter som JAG anser att det finns skäl att ifrågasätta och/eller varna för. Jag skriver även generellt om olika tillvägagångssätt som bedragare använder och tipsar om utbildning/kunskap som finns att få. Läs mer om: Peter Forsman
Varningskollen


Jag som skriver, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter som JAG anser att det finns skäl att ifrågasätta och/eller varna för. Jag skriver även generellt om olika tillvägagångssätt som bedragare använder och tipsar om utbildning/kunskap som finns att få. Läs mer om: Peter Forsman


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *